PU海绵

当前位置:主页 > 产品中心 > PU海绵 >

PU海绵
       通常,从添加剂的角度分析,PU海绵的黄变包括以下四种:
       1. 海绵发泡/加工过程中,由于高温引起的热氧老化黄变。
       2. 接触空气中的氮氧化物(NOx)引起的气熏变黄。
       3. 海绵引起的织物污染。
       4. 海绵接触紫外线而引起的黄变。

上一篇:PU海绵

下一篇:PU海绵